SPECIÁLNÍ PROGRAM

ZAMĚŘENÝ NA VÝUKU ANGLIČTINY – „FOOTBALL ENGLISH“

 

     Naše jazyková škola Angličtiny funguje na trhu od roku 2006. Jsme zaměřeni na výuku dětí, studentů, dospělích, začátečníků,  i pokročilých. Výuka u nás probíhá jak individuálně, tak skupinově.

     Jak napovídají některé zkušenosti našich současných a bývalých hráčů, kteří působí (li) v zahraničí, byla pro ně ze začátku problémem jazyková bariéra. Problém v komunikaci se spoluhráči, s trenéry a lidmi okolo fotbalu, způsobil v některých případech i snížení výkonnosti, v horších případech (především u mladších hráčů) i psychické problémy s tím související.

 

I.

Věkové rozčlenění.

    Naše jazyková škola připravila speciální program na výuku angličtiny pro hráče v následujících stupních (věkových kategorii) :

  1. Pro hráče - žáky I. Stupně ZŠ
  2. Pro hráče - žáky II. stupně ZŠ
  3. Pro hráče – studenty SŠ

 

II.

Výuka.

     Výuka je rozdělena :

 

  1. Pro hráče - žáky I. Stupně ZŠ

A1) upevnění gramatiky I. Stupně ZŠ

A2) upevnění slovní zásoby I. Stupně ZŠ

A3) slovní zásoba týkající se fotbalu (pravidla, taktika na utkání, samotné utkání .. 

        komunikace s trenérem, se spoluhráči)

A4) modelové příklady (i konverzace)

 

 

  1. Pro hráče - žáky II. stupně ZŠ

A1) upevnění gramatiky II. Stupně ZŠ

A2) upevnění slovní zásoby II. Stupně ZŠ

A3) slovní zásoba týkající se fotbalu (pravidla, taktika na utkání, samotné utkání .. 

        komunikace s trenérem, se spoluhráči)

A4) modelové příklady (i konverzace)

 

  1. Pro hráče – studenty SŠ – zde již předpokládáme, že student SŠ by měl mít zažitou základní gramatiku angličtiny a zároveň vyšší slovní zásobu. Z našich zkušeností však víme, že studenti některých SŠ jsou na tom dobře a někteří zase špatně (záleží na kvalitě dané SŠ).

A1) upevnění gramatiky SŠ

A2) upevnění slovní zásoby SŠ

A3) slovní zásoba týkající se fotbalu (pravidla, taktika na utkání, samotné utkání .. 

        komunikace s trenérem, se spoluhráči)

A4) modelové příklady (i konverzace)

 

 

III.

Místo výuky.

Po dohodě s vedením Dukla Praha by výuka probíhala v prostorách stadionu na Julisce v Praze 6.

 

 

IV.

Rozčlenění kurzů.

Kurzy by probíhaly dle věkového rozčlenění, či-li v daném případě ve 3 věkových kurzech viz ad I. Počet studentů samozřejmě dle zájmu, ale ideální stav je 5-10 studentů. Doba by byla stanovena na 60 minut týdně pro každý stupeň kurzu. Přesné časové rozložení kurzů by bylo na základě dohody vedení Dukla Praha a rodiči.

 

V.

Cena kurzu.

Zde je několik variant :

  1. Kurzy by byly pokaždé v jiný den pro daný stupeň ….. 700,- Kč za každý kurz týdně, či-li 2.100,- Kč za všechny tři stupně (v ceně je započítána výuka, dojezd a cestovné …. Přesný výpočet je možno doložit).
  2. Kurzy by na sebe navazovaly v jeden den v týdnu ….. 1.300,- Kč za všechny tři kurzy týdně.

 

 

So sureeee ….

 

TOPlist